ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน''' ({{lang-en|Pan-Germanism}}) เป็นความคิดทางการเมื...)
 
'''อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน''' ({{lang-en|Pan-Germanism}}) เป็นความคิดทางการเมือง[[อุดมการณ์รวมกลุ่มชาตินิยม]] (pan-nationalist) อย่างหนึ่ง นักอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันเดิมมุ่งรวมประชากรที่พูดภาษาเยอรมันในทวีปยุโรปใน[[รัฐชาติ]]เดียว ที่เรียกว่า ''กรอสส์ดอยท์ชลันด์'' (มหาเยอรมนี)
 
อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันมีอิทธิพลอย่างสูงในการเมืองเยอรมนีในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ระหว่าง[[การรวมประเทศเยอรมนี]] เมื่อ[[จักรวรรดิเยอรมัน]]ถูกประกาศเป็นรัฐชาติใน ค.ศ. 1871 โดยปราศจาก[[ออสเตรีย]] (เยอรมนีน้อย)<ref name="Kirk2002">{{cite book|author=Timothy Kirk|title=Nazism and the Working Class in Austria: Industrial Unrest and Political Dissent in the 'National Community'|url=http://books.google.com/books?id=6sZl5taldxYC&pg=PA21|date=8 August 2002|publisher=Cambridge University Press|isbn=978-0-521-52269-4|pages=21–}}</ref> ตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักคิดอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันจำนวนมาก จัดตั้ง[[สันนิบาตอุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมัน]] (Pan-German League) ตั้งแต่ ค.ศ. 1891 ได้รับอุดมการณ์ยึดชาติพันธุ์เป็นศูนย์กลาง (ethnocentric) และ[[คตินิยมเชื้อชาติ|นิยมเชื้อชาติ]]อย่างเปิดเผย และท้ายสุดได้ทำให้นโยบายต่างประเทศ "[[ไฮม์อินส์ไรช์]]" ที่[[นาซีเยอรมนี]]ภายใต้การนำของ[[อดอล์ฟ ฮิตเลอร์]]ดำเนินตั้งแต่ ค.ศ. 1938 อันเป็น[[สาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สอง|หนึ่งในปัจจัยสำคัญ]]ที่นำไปสู่การปะทุของ[[สงครามโลกครั้งที่สอง]]<ref ผลจากภัยพิบัติแห่งสงครามทำให้อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุดมการณ์ต้องห้ามในสมัยหลังสงครามทั้งใน[[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]]และ[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี]]name="britannica.com">{{cite ปัจจุบันweb|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/440618/Pan-Germanism อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม[[นาซีใหม่]]ชายขอบบางกลุ่มในเยอรมนีและออสเตรีย|title=Pan-Germanism (German political movement) - Britannica Online Encyclopedia |publisher=Britannica.com |date= |accessdate=2012-01-24}}</ref><ref>Origins and Political Character of Nazi Ideology
Hajo Holborn Political Science Quarterly Vol. 79, No. 4 (Dec., 1964), p.550</ref><ref name="dagbladet.no">{{cite web|url=http://www.dagbladet.no/2009/05/07/magasinet/litteratur/historie/5961478/ |title=Slik ble vi germanersvermere - magasinet |publisher=Dagbladet.no |date= |accessdate=2012-01-24}}</ref><ref name="Mees 2008">{{cite book |title=The Science of the Swastika |last=Mees |first=Bernard |authorlink= |coauthors= |year=2008 |publisher=Central European University Press |location= |isbn=978-963-9776-18-0 |page= |pages= |url=http://books.google.com/books?id=hLNUx6YK9RIC&lpg=PA21&ots=W_tb-LpaiQ&dq=%22Los%20von%20Rom%22&pg=PA21#v=onepage&q=%22Los%20von%20Rom%22&f=false |accessdate=}}</ref> ผลจากภัยพิบัติแห่งสงครามทำให้อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นอุดมการณ์ต้องห้ามในสมัยหลังสงครามทั้งใน[[สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี]]และ[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี]] ปัจจุบัน อุดมการณ์รวมกลุ่มเยอรมันจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่ม[[นาซีใหม่]]ชายขอบบางกลุ่มในเยอรมนีและออสเตรีย
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:ซูเตเดนแลนด์]]