ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้าน (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''หมู่บ้าน''' เป็นรูปแบบการปกครองลักษณะปกครองท้องที่ นับเป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจาก[[ตำบล]]อีกทีหนึ่ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 25522554 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,944956 หมู่บ้าน<ref>{{cite web|url=http://www.dopa.go.th/dopanew/doc/dopastat52.pdf|publisher=Department of provincial administrationกรมการปกครอง (DOPA)กระทรวงมหาดไทย|title=ข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25522554}}</ref> และจากข้อมูลสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมดก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ได้ คำว่า "หมู่บ้าน" มักจะถูกย่อเหลือเป็น "บ้าน" ในชื่อหมู่บ้าน
 
== การปกครองหมู่บ้าน ==
126,024

การแก้ไข