ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศักยะงาน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* Node of Ranvier ถ้าห่างมากกระแสประสาทจะเคลื่อนที่เร็ว
* เส้นผ่านศูนย์กลาง เซลล์ประสาทที่มีขนาดใหญ่จะสามารถถ่ายทอดสัญญาณประสาทได้เร็วกว่าเซลล์ประสาทที่มีขนาดเล็ก
 
== ภาพเคลื่อนไหวประกอบ ==
[http://www.kruchay.com/animation/Nervous%20system/actionp.swf การเกิดกระแสประสาท]
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}