ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

* อยู่ภายใต้สงครามแก้ไข ซึ่งภาคีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ใหม่ (หาไม่แล้วควรใช้การล็อกสมบูรณ์แทน) ใช้วิธีนี้ไม่ได้หากมีผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้อง
* อยู่ภายใต้การก่อกวนหรือสงครามแก้ไข ซึ่งผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนใช้เล่ห์เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาซึ่งที่อยู่ใหม่ (IP-hopping) โดยการใช้การจัดสรร dynamic IP หรือที่อยู่อื่นโดยการเปลี่ยนแปลงระบบโดยใช้การปลอมที่อยู่ไอพี (IP address spoofing)
* หน้าอภิปรายบทความ เมื่อหน้าเหล่านี้อยู่ภายใต้การรบกวนอย่างต่อเนื่อง การล็อกเช่นนี้ควรใช้ประปรายน้อยครั้ง เพราะมีผลกีดกันมิให้ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่เพิ่งลงทะเบียนเข้ามามีส่วนในการอภิปราย ตามปกติหน้าและหน้าพูดคุยของหน้านั้นไม่ควรถูกล็อกพร้อมกัน หากหน้าและหน้าพูดคุยของหน้านั้นถูกล็อกทั้งคู่ หน้าพูดคุยควรนำผู้เขียนที่ได้รับผลกระทบไปยัง [[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย]] เพื่อประกันว่า ไม่มีผู้เขียนคนใดถูกป้องกันมิให้เข้ามามีส่วนทั้งหมด
* การล็อกควรถูกใช้ประปรายในหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ที่ถูกบล็อก รวมถึงที่อยู่ไอพี ควรถูกใช้น้อยครั้ง แต่ควรบล็อกอีกครั้งโดยไม่อนุญาตให้แก้ไขหน้าอภิปรายแทน เมื่อจำเป็น หรือเมื่อการบล็อกอีกครั้งโดยไม่อนุญาตการแก้ไขหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ไม่สำเร็จ การล็อกควรกินเวลาสั้น ๆ และไม่ควรเกินระยะเวลาการบล็อก
 
=== การล็อกสร้างหน้า ===
148,987

การแก้ไข