ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขุนวรวงศาธิราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระบรมนามาภิไธย = บุญศรี
| พระปรมาภิไธย =
| วันพระราชสมภพ = {{เทาเล็ก|ไม่ปรากฏ}}
| วันสวรรคต = [[พ.ศ. 2091]]<br>ถูกลอบปลงพระชนม์
| พระอิสริยยศ = [[พระมหากษัตริย์]]แห่ง[[อาณาจักรอยุธยา]]
| พระมเหสี = [[นางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์]]
| พระราชโอรส/ธิดา = พระธิดาไม่ทราบปรากฏพระนาม 1 พระองค์
| ราชวงศ์ =
|ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 2091]]