ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| leader_name3 = Seán Lester
| sovereignty_type = การก่อตั้ง
| established_event1 = [[สนธิสัญญาแวร์ซายส์ (1919)|สนธิสัญญาแวร์ซายส์แวร์ซาย]]
| established_date1 = 28 มิถุนายน ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 2462)
| established_event2 = ประชุมครั้งแรก