ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศ"

(r2.7.1) (โรบอต แก้ไข: pam:Bangsa)
นิยามของคำว่า "ประเทศ" สามารถนำไปเปรียบกับคำว่า ''[[ชาติ]]'' ได้ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 
ประเทศหมายถึง[[รัฐ]]ปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมสากลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ของชาติขึ้นมา อาทิ [[ธงชาติ]] สิทธิ์ทางการเมือง เช่น [[สิทธิพลเมือง]] ในขณะนี้มีประเทศ (รัฐ) อยู่ 193 ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในองค์การ[[สหประชาชาติ]] ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั้งหมด 192 ประเทศ และรัฐผู้สังเกตการณ์อีกหนึ่งรัฐคือ[[นครรัฐวาติกัน]]
 
คำว่า "รัฐ" มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า "ประเทศ" และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วนๆ ได้ หรือ[[รัฐ (สหรัฐอเมริกา)|รัฐ]] ซึ่งก็คือสถานภาพรองมาจากชาติซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ "[[จังหวัด]]"