ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบัวใหญ่"

ท้องที่อำเภอบัวใหญ่ประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองบัวใหญ่]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบัวใหญ่
* '''[[เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวสะอาดทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยยางทั้งตำบล (ตั้งอยู่ที่บ้านขามเตี้ย)
ผู้ใช้นิรนาม