ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:พระปางสมาธิPhraBuddhaDeva Pratimakorn.jpgJPG|thumb|200px|ลักษณะ[[พระพุทธเทวปฏิมากร]] วัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพ พระพุทธรูปปางสมาธิ (ปางตรัสรู้)]]
 
'''ปางสมาธิ''' เป็นชื่อเรียก[[พระพุทธรูป]]ลักษณะนั่ง[[สมาธิ]] นั่งลำพระองค์ตั้งตรงพระบาท (เท้า) ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก) โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงายอยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น "ปฐมปาง" หรือปางที่ให้กำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรงอยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็นพระพุทธรูปในอิริยาบทประทับนั่งสมาธิโดยใช้ข้อพระบาททั้งสองข้างขัดกันซึ่งเรียกว่า ([[ปางขัดสมาธิเพชร]])
'''จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะ มันตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
 
 
== พระพุทธรูปที่แสดงปางนี้ ==
<gallery>
ไฟล์:PhraBuddhaDeva Pratimakorn.JPG|[[พระพุทธเทวปฏิมากร]]
</gallery>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม