ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐยะไข่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| population = 2,698,000
| ethnic = [[ยะไข่]] [[ชาวพม่า|พม่า]] [[โรฮิงยา]] [[ชิน]]|
| religious = [[ศาสนาพุทธ|พุทธ]] , [[ศาสนาคริสต์อิสลาม|คริสต์อิสลาม]], [[ศาสนาอิสลามพราหมณ์-ฮินดู|อิสลามฮินดู]]
| locatormapfile = MyanmarRakhine
}}
43,360

การแก้ไข