ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

 
=== ใจเย็น ๆ ===
สถานการณ์โดยส่วนมากใหญ่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วน ดังนั้นกรุณาให้เวลาทั้งตัวคุณเองและบุคคลอื่นสักพักหนึ่ง อย่างเช่นหลายครั้งที่การหายใจลึก ๆ แล้วไปนอนหลับเสียค่อยตัดสินใจจะช่วยได้ อย่ากังวล เพราะคุณสามารถจะแก้ไขปัญหาทีหลังได้ในภายหลังเสมอ โดยการคุณสามารถกลับไปดูที่ประวัติการแก้ไขหน้าเมื่อใดก็ได้ เพื่อหารุ่นที่คุณได้ทำไว้ล่าสุดและเปรียบเทียบกับรุ่นปัจจุบันว่ามีสิ่งใดที่คุณจะเพิ่มหรือนำตัดออกบ้าง
 
หากมองดูสถานการณ์ในระยะยาว คุณอาจกลับมาแก้ไขบทความในจุดที่คุณต้องการแก้ได้ทันเวลาโดยที่ปราศจาก เมื่อปัญหาที่เคยเป็นข้อพิพาทแต่ก่อนหมดไปแล้ว และคู่กรณีก็อาจปรับปรุงบทความโดยที่ไม่สนใจเรื่องที่เคยเป็นข้อพิพาทเก่า ๆ อีกเลย ในช่วงนั้นเองบทความที่เป็นข้อพิพาทจะค่อย ๆ พัฒนาขึ้นวิวัฒนาขึ้น และหากเกิดข้อพิพาทขึ้นอีก ผู้เขียนคนอื่นอาจสนใจและมีมุมมองต่อข้อพิพาทต่างกัน
 
กรณีเช่นนี้ เป็นกรณีที่มีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะเมื่อคุณมีปัญหากับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากการควบคุมอารมณ์นี้จะทำให้ผู้ใช้ใหม่เข้าใจในนโยบายและแนวปฏิบัติในวัฒนธรรมของวิกิพีเดีย ดังนั้นหากเกิดกรณีที่มีปัญหากับผู้ใช้ใหม่ ลองหันเปลี่ยนความสนใจไปเขียนยังบทความอื่นที่มีประโยชน์อื่น ๆ จะดีกว่าการโต้แย้งกับผู้ใช้ใหม่ซึ่งคุณสามารถนำพาให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงก่อได้
 
=== พูดคุยกับผู้ใช้อื่น ๆ ===