ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มเกาะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ระวังสับสน|หมู่เกาะ}}
'''กลุ่มเกาะ''' ({{lang-en|archipelago หรือ island group}}) เป็นหมู่เกาะที่โยงกันเป็นโซ่หรือเป็นกลุ่ม คำว่า archipelago มาจาก[[ภาษากรีก]] ἄρχι ("หลัก") และ πέλαγος ("ทะเล") ผ่านกลุ่มเกาะอิตาลี ใน[[ภาษาอิตาลี]] ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าหลักจากประเพณีความเก่าแก่ กลุ่มเกาะ (จากภาษากรีกสมัยกลาง ἀρχιπέλαγος) เป็นชื่อเฉพาะของ[[ทะเลอีเจียน]] และภายหลัง การใช้ได้เปลี่ยนเป็นหมายถึงหมู่เกาะอีเจียน (เพราะทะเลดังกล่าวมีชื่อเสียงกันว่ามีเกาะอยู่เป็นจำนวนมาก) ปัจจุบัน ใช้หมายถึงกลุ่มเกาะใด ๆ หรือ บางครั้ง ทะเลที่บรรจุเกาะกระจัดกระจายกันจำนวนมาก เช่น ทะเลอีเจียน<ref>{{cite web|url=http://www.thefreedictionary.com/archipelago |title=Archipelago |accessdate=2008-10-02 |year=2008 |publisher=Farlex, Inc. |archiveurl=http://www.thefreedictionary.com/archipelago |archivedate=2008 }}</ref>
 
กลุ่มเกาะอาจพบห่างไกลในแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้กับผืนดินขนาดใหญ่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น [[สกอตแลนด์]]มีเกาะมากกว่า 700 เกาะล้อมแผ่นดินใหญ่ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มเกาะ กลุ่มเกาะนี้มักมีภูเขาไฟ ก่อตัวขึ้นตามหมู่เกาะโค้งที่เกิดจากเขตมุดตัวของเปลือกโลกหรือจุดศูนย์รวมความร้อน แต่ยังอาจเกิดจากการกัดเซาะ การทับถมและความสูงของพื้นที่ดิน
 
ประเทศสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดห้าประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกาะ ได้แก่ [[อินโดนีเซีย]] [[ญี่ปุ่น]] [[ฟิลิปปินส์]] [[นิวซีแลนด์]]และ[[สหราชอาณาจักร]] รัฐกลุ่มเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามพื้นที่ คือ อินโดนีเซีย<ref>{{cite web | title=Indonesia | publisher=Central Intelligence Agency | work=The World Factbook | date=2008-12-04 | url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html | accessdate=2008-12-07}}</ref> กลุ่มเกาะที่มีเกาะมากที่สุดอยู่ในทะล Archipelago ใน[[ฟินแลนด์]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Commons category|Archipelagoes}}
{{Cite EB1911|wstitle=Archipelago}}
 
[[หมวดหมู่:กลุ่มเกาะ| ]]
148,223

การแก้ไข