ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
การพิสูจน์ยืนยันได้เป็นหนึ่งในนโยบายแกนกลางด้านเนื้อหาของวิกิพีเดีย เช่นเดียวกับ[[WP:NOR|งดงานค้นคว้าต้นฉบับ]]และ[[WP:POV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ซึ่งนโยบายเหล่านี้ร่วมกันกำหนดประเภทและคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่ยอมรับให้ใช้อ้างอิงเนื้อหาในบทความได้ นโยบายเหล่านี้ไม่ควรตีความแยกกัน และผู้แก้ไขควรจะทำให้คุ้นเคยกับหลักสำคัญของนโยบายทั้งสามนี้ นอกจากนี้บทความจะต้องเป็นไปตาม[[วิกิพีเดีย:ลิขสิทธิ์|นโยบายด้านลิขสิทธิ์]]
 
== เมื่อใดที่ต้องใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจำเป็น ==
 
=== ข้อมูลทั้งหมดใด ๆ ที่ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้าน ===
คำกล่าวของบุคคลทั้งหมดและเนื้อหาใด ๆ '''ที่ถูกคัดค้านหรือมีแนวโน้มว่าจะถูกคัดค้าน''' จะต้องนำมาจากแหล่งข้อมูลตีพิมพ์ที่น่าเชื่อถือโดยใช้การอ้างอิงในบรรทัด ซึ่งควรกระทำอย่างชัดเจนและแม่นยำ พร้อมด้วยหมายเลขหน้า (มิใช่เฉพาะชื่อหนังสือหรือสื่อเท่านั้น) ตามความเหมาะสม
 
 
=== หน้าที่ของหลักฐาน ===
'''หน้าที่ของหลักฐานตกเป็นความรับผิดชอบของผู้แก้ไขซึ่งเพิ่มเติมเพิ่มหรือปรับปรุงเนื้อหา''' คุณอาจนำเนื้อหาที่ขาดแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือที่สนับสนุนข้อมูลนั้นโดยตรงออก การที่ผู้แก้ไขคนหนึ่งจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการดังนี้เร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับเนื้อหาและสภาพโดยรวมของบทความ ผู้แก้ไขอาจคัดค้านว่าคุณนำเนื้อหานั้นออกเร็วเกินไปโดยที่ยังไม่ให้เวลาเพียงพอในการหาแหล่งอ้างอิง เป็นการปฏิบัติที่ดีที่จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการค้นหาและอ้างแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนด้วยตัวคุณเองและใช้อ้างอิงข้อมูลนั้น การพิจารณาพิเศษมีผลกับเนื้อหาอย่าทิ้งข้อความที่ไม่ขาดอ้างอิงหรือมีแหล่งอ้างอิงหรืออ้างอิงไปยังแหล่งข้อมูลที่ไม่ดีพอซึ่งฝ่าฝืนนโยบายของเราเกี่ยวกับ[[WP:BLP|ชีวประวัติอย่างเลวในบทความถ้าหากเนื้อหานั้นอาจทำลายชื่อเสียงของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]] โปรดนำเนื้อหาเช่นนั้นควรนำออกในทันที และไม่ต้องย้ายเนื้อหานั้นไปอภิปรายต่อในหน้าอภิปรายอีก
 
== แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ==
147,481

การแก้ไข