ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัคท์แอร์ไกรฟุง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ส่วนอีกคำหนึ่งที่ใช้บรรยายถึงการขึ้นสู่อำนาจของพรรคนาซี คือ ''การปฏิวัติสีน้ำตาล''<ref> Toland, John ''Hitler: The Pictorial Documentary of his Life'' Garden City, New York:1978 Doubleday & Sons Chapter 5 "The Brown Revolution" Pages 42-60</ref>
 
หลังจากเหตุการณ์ มัคเทอร์ไกรฟุง ในปี [[ค.ศ. 1933]] ได้เกิดเหตุการณ์ ''[[ไกลช์ชอัลทุงไกลช์ชัลทุง]]'' ขึ้นตามมาในปี [[ค.ศ. 1934]] ซึ่งเป็นการกำจัดศัตรูทางการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามของพรรคนาซี ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มบุคคลผู้มีอิทธิพล อย่างเช่น สหภาพการค้าหรือพรรคการเมืองได้
 
== อ้างอิง ==
149,452

การแก้ไข