ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หมู่บ้าน (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''หมู่บ้าน''' เป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแ...)
 
'''หมู่บ้าน''' เป็นเขตการปกครองขนาดเล็กที่สุดของประเทศไทย โดยแบ่งย่อยออกจาก[[ตำบล]]อีกทีหนึ่ง จากข้อมูลเมื่อปี พ.ศ. 25512552 ประเทศไทยมีหมู่บ้าน 74,944 หมู่บ้าน<ref>{{cite web|url=http://www.dopa.go.th/dopanew/doc/dopastat52.pdf|publisher=Department of provincial administration (DOPA)|title=ข้อมูลทางการปกครอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552}}</ref> และจากข้อมูลสำมะโนประชากรเมื่อปี พ.ศ. 2533 แต่ละหมู่บ้านมีประชากรโดยเฉลี่ย 144 ครัวเรือน หรือ 746 คน หมู่บ้านไม่จำเป็นจะต้องครอบคลุมถิ่นฐานหนึ่งทั้งหมดก็ได้ ชุมชนขนาดใหญ่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายหมู่บ้าน ขณะที่ชุมชนขนาดเล็กสามารถรวมเข้าด้วยกันเป็นหมู่บ้านหนึ่ง ๆ ได้ คำว่า "หมู่บ้าน" มักจะถูกย่อเหลือเป็น "บ้าน" ในชื่อหมู่บ้าน
 
หมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครอง โดยจะถูกเลือกขึ้นมาจากประชากรในหมู่บ้านนั้น แล้วจึงได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยสองคน คนหนึ่งรับผิดชอบกิจการของรัฐและอีกคนหนึ่งรับผิดชอบกิจการความมั่นคง นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากสมาชิกในหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ปรึกษาของหมู่บ้านนั้น แต่เดิมผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้รับเลือกตั้งแล้วจะดำรงตำแหน่งจนกระทั่งปลดเกษียณ แต่ปัจจุบันมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี แต่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้
 
หมู่บ้านที่อยู่ใน[[เทศบาลเมือง]]หรือ[[เทศบาลนคร]]จะไม่มีผู้ใหญ่บ้าน
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{เขตในประเทศไทย}}
[[หมวดหมู่:เขตการปกครองของไทย]]
 
[[en:Muban]]