ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บุญรอด บิณฑสันต์"

== ประวัติ ==
บุญรอด บิณฑสันต์ เกิดเมื่อวันที่ [[18 กันยายน]] [[พ.ศ. 2458]]<ref>[http://www.mwa.co.th/2010/ewt/mwa_internet/ewt_news.php?nid=1635 ผู้ว่าการการประปานครหลวง]</ref> จบการศึกษาชั้นมัธยมจาก[[โรงเรียนเทพศิรินทร์]] ระดับปริญญาตรี สาขา[[วิศวกรรมไฟฟ้า]] (เกียรตินิยมอันดับ 1) จาก[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] ในปี พ.ศ. 2476 ระดับปริญญาโท สาขาไฟฟ้ากำลัง จาก[[สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์]] ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่[[มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน แมดิสัน]] แต่เกิด[[สงครามโลกครั้งที่สอง|สงครามโลก ครั้งที่ 2]] ได้ไปเข้าร่วมกับกลุ่ม[[เสรีไทย]]ในประเทศจีน อินเดีย และศรีลังกา ทำให้ได้รับยศทหาร "ร้อยเอก" ในเวลาต่อมา และในปี พ.ศ. 2489 ได้กลับเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]] ในสาขาวิชาไฟฟ้าพลังน้ำ
 
บุญรอด บิณฑสันต์ ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทบาลัย เมื่อ พ.ศ. 2509<ref>http://www.eng.chula.ac.th/index.php?q=th/node/2736</ref>
 
== การทำงาน ==
44,134

การแก้ไข