ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตราริกเตอร์"

!'''อัตราการเกิดทั่วโลก'''
|-
| 1.9 ลงไป || ไม่รู้สึก (Micro) || ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้<ref>เป็นสิ่งที่ริกเตอร์เคยคิดไว้ แต่หลักฐานปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าแผ่นดินไหวที่มีแมกนิจูดติดลบ (อาจมีค่าเพียง -0.7) ยังสามารถรู้สึกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปไม่กี่ร้อยเมตร ดูที่ Thouvenot, F.; Bouchon, M. (2008) และ What is the lowest magnitude threshold at which an earthquake can be felt or heard, or objects thrown into the air?, in Fréchet, J., Meghraoui, M. & Stucchi, M. (eds), ''Modern Approaches in Solid Earth Sciences'' (vol. 2), Historical Seismology: Interdisciplinary Studies of Past and Recent Earthquakes, Springer, Dordrecht, 313–326.</ref> || 8,000 ครั้ง/วัน
| 1.9 ลงไป || ไม่รู้สึก (Micro) || ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้ || 8,000 ครั้ง/วัน
|-
| 2.0-2.9 || rowspan="2"| เบามาก (Minor) || คนทั่วไปมักไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้าง และตรวจจับได้ง่าย || 1,000 ครั้ง/วัน