ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตราริกเตอร์"

</ref>
 
:<math>M_\mathrm{L} = \log_{10} A - \log_{10} A_\mathrm{0}(\delta),\ </math>
 
โดยที่ A เป็นการเบี่ยงเบนที่มีค่ามากที่สุดของเครื่องวัดแผ่นดินไหววูด-แอนเดอร์สัน ในเชิงประจักษ์แล้ว การทำงานของ A<sub>0</sub> ขึ้นอยู่กับระยะทางจากจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหวของสถานี (δ) ในทางปฏิบัติแล้ว การอ่านค่าจากสถานีสังเกตการณ์ทั้งหมดจะถูกนำมาเฉลี่ยหลังจากมีการปรับแก้โดยเฉพาะของแต่ละสถานีเพื่อให้ได้มาซึ่งค่ามาตราริกเตอร์
| 1.9 ลงไป || ไม่รู้สึก (Micro) || ไม่มี ไม่สามารถรู้สึกได้ || 8,000 ครั้ง/วัน
|-
| 2.0-2.9 || rowspan="2"| เบามาก (Minor) || คนทั่วไปมักไม่รู้สึก แต่ก็สามารถรู้สึกได้บ้าง และตรวจจับได้ง่าย || 1,000 ครั้ง/วัน
|-
| 3.0-3.9 || เบามาก (Minor) || คนส่วนใหญ่รู้สึกได้ และบางครั้งสามารถสร้างความเสียหายได้บ้าง || 49,000 ครั้ง/ปี
|-
| 4.0-4.9 || เบา (Light) || ข้าวของในบ้านสั่นไหวชัดเจน สามารถสร้างความเสียหายได้ปานกลาง || 6,200 ครั้ง/ปี
| 7.0-7.9 || รุนแรง (Major) || สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงในบริเวณกว้างกว่า || 18 ครั้ง/ปี
|-
| 8.0-8.9 || rowspan="2"| รุนแรงมาก (Great) || สร้างความเสียหายรุนแรงได้ในรัศมีเป็นร้อยกิโลเมตร || 1 ครั้ง/ปี
|-
| 9.0-9.9 || รุนแรงมาก (Great) || 'ล้างผลาญ' ทุกสิ่งทุกอย่างในรัศมีเป็นพันกิโลเมตร || 1 ครั้ง/20 ปี
|-
| 10.0 ขึ้นไป || ทำลายล้าง (Epic) || ไม่เคยเกิด จึงไม่มีบันทึกความเสียหายไว้ || หายากมาก (ไม่ทราบจำนวนครั้งที่เกิด)