ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
[[File:Cropduster spraying pesticides.jpg|thumb|right|A [[cropduster]] spraying pesticide on a field]]
 
'''สารกำจัดศัตรูพืช''' เป็นสารที่ใช้เพื่อป้องกัน ทำลาย ไล่หรือ ลดปัญหาของศัตรูพืช<ref>US Environmental (July 24, 2007), [http://www.epa.gov/pesticides/about/index.htm What is a pesticide?] epa.gov. Retrieved on September 15, 2007.</ref>
 
สารกำจัดศัตรูพืช อาจเป็นสารเคมี หรือ สารชีวภาพ (เช่น ไวรัส หรือ แบคทีเรีย) ที่ใช้สัตว์ (แมลง หนู หอย) วัชพืช หรือ จุลชีพ ที่ก่อความเสียหาย ทำลาย กับ พืชหลักที่เพาะปลูก
 
==ดูเพิ่ม==
==หัวข้อที่เกี่ยวข้อง==
* [[สารเคมีเกษตร]]
* [[ยากำจัดวัชพืช]]
* [[เกษตรอินทรีย์]]
 
==อ้างอิง==
==References==
{{Reflist|colwidth=30em}}
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
==ลิงค์ภายนอก==
* [http://www.alanwood.net/pesticides/class_pesticides.html รายชื่อสามัญของสารกำจัดศัตรูพืช]
* [http://www.doae.go.th/library/html/detail/chemsafe/index.htm การใช้สารกำจัดศัตรูพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]