ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:สนธิสัญญาเบาว์ริง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(พูดคุย:สนธิสัญญาเบาริง ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พูดคุย:สนธิสัญญาเบาว์ริง: ในหนังสือเรียน)
{{GAnominee|12 มกราคม 2554}}
{{บทความประวัติศาสตร์|ระดับ=พอใช้}}
{{บทความประเทศไทยประวัติศาสตร์|ระดับ=พอใช้ดี}}
{{บทความประวัติศาสตร์ประเทศไทย|ระดับ=พอใช้ดี}}