ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนธิสัญญาคานางาวะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:KanagawaTreaty.gif|thumb|175px|สนธิสัญญาคะนะงะวะ]]
'''สนธิสัญญาคะนะงะวะ''' {{Nihongo|Kanagawa Treaty|神奈川条約|Kanagawa Jōyaku}} หรือ '''ข้อตกลงคะนะงะวะ''' {{Nihongo|Convention of Kanagawa|日米和親条約|Nichibei Washin Jōyaku|"สนธิสัญญาสัมพันธไมตรีและมิตรภาพญี่ปุ่น-สหรัฐอเมริกา"}} เป็นสนธิสัญญาที่ได้ทำขึ้นระหว่างพลเรือจัตวา แมทธิว ซี. เพอร์รี แห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และ[[รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะ]] สนธิสัญญาดังกล่าวมีผลให้ญี่ปุ่นต้องเปิดเมืองท่าชิโมดะและ[[ฮาโกดาเตะ]]ให้ค้าขายกับสหรัฐอเมริกาและรับประกันความปลอดภัยของกะลาสีเรือแตกชาวอเมริกัน อย่างไรก็ตาม สนธิสัญญาดังกล่าวมิได้สร้างพื้นฐานสำหรับการตั้งถิ่นฐานถาวรในบริเวณดังกล่าว<ref>[http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=980DE2D9113CE13BBC4052DFB667838E649FDE "From Washington; The Japanese Treaty-Its Advantages and Disadvantages-The President and Col. Rinney, &c.,"] ''New York Times.'' October 18, 1855.</ref> สนธิสัญญาได้วางรากฐานสำหรับสหรัฐในการรักษากงสุลถาวรในชิโมดะ การมาถึงของกองเรือของเพอร์รีนำมาซึ่งการสิ้นสุดของนโยบายตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นเวลา 200 ปีของญี่ปุ่น (ซาโกกุ)<ref>Perry, Matthew Calbraith. (1856). [http://ebook.lib.hku.hk/CTWE/B36599566/ ''Narrative of the expedition of an American Squadron to the China Seas and Japan, 1856.'']</ref>