ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปลากระเบนกิตติพงษ์"

(ลบ หมวดหมู่:ปลาไทย ออก ด้วยสจห.)
[[หมวดหมู่:ปลาตู้|กระเบนแม่กลอง]]
[[หมวดหมู่:ปลาที่พบในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง|กระเบนแม่กลอง]]
[[หมวดหมู่:สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น]]
 
[[en:Roughback whipray]]