ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนแม่จันวิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ต้องการสรุป)
{{เก็บกวาด}}
{{ต้องการสรุป}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| image = [[ไฟล์:op.jpg|150px|ตราโรงเรียนแม่จันวิทยาคม]]
| เว็บไซต์ = [http://www.mwk.ac.th/]
}}
'''''ประวัติโรงเรียนแม่จันวิทยาคม'''''
 
'''โรงเรียนแม่จันวิทยาคม''' [[อำเภอแม่จัน]] [[จังหวัดเชียงราย]] จัดตั้งขึ้น ในปีการศึกษา 2502 โดยการอนุมัติของ[[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการที่ 450/2502 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2502 ได้จัดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาวิสามัญศึกษาตอนปลาย ในขั้นแรกได้จัดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) จำนวน 1 ห้องเรียน โดยรับนักเรียนสหศึกษาจำนวน 40 คน
เมื่อเริ่มเปิดทำการสอน ได้ใช้สถานที่บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้ใช้สถานที่ดังกล่าวเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2502 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2503 จึงได้ย้ายมาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวที่บริเวณโรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์) และได้เปิดทำการสอนอยู่ที่นี่ 2 ปีการศึกษา จากนั้นจึงย้ายมาทำการสอน ณ ที่ทำการปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม2505 เป็นต้นมา
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้นมีพื้นที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลป่าซาง ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านป่าซางในการบริจาคที่ดิน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการของโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งการใช้งบประมาณปรับปรุง บริเวณโรงเรียน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน จนปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 120 ตารางวา
 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้นมีพื้นที่ ประมาณ 20 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของตำบลป่าซาง ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์จากชาวบ้านป่าซางในการบริจาคที่ดิน ผู้ปกครองนักเรียนและกรรมการของโรงเรียนร่วมบริจาคเงิน รวมทั้งการใช้งบประมาณปรับปรุง บริเวณโรงเรียน จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายพื้นที่ของโรงเรียน จนปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด 75 ไร่ 120 ตารางวา
 
[[หมวดหมู่:โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย]]
894

การแก้ไข