ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางห้ามสมุทร"

ย้อนการแก้ไขของ Siamganesh (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขของ Siamganesh (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham)
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ'''
 
 
== ความรู้เพิ่มเติม ==
* [http://www.siamganesh.com ความรู้เรื่องพระประจำวันเกิด ปางต่างๆ องค์เทพ ศาสนาพราหมณ์ ฮินดู พระพิฆเนศ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ ฯลฯ]
 
== อ้างอิง ==