ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางกุสาวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการสรุป}}
{{เก็บกวาด}}
== พระนางกุสาวดี หรือ เจ้านางกุสาวดี ==
พระนางเป็นอิสตรีที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ไทยอีกพระองค์ โดยมีส่วนเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาถึง 3 พระองค์ คือ [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] [[สมเด็จพระเพทราชา]] และ [[สมเด็จพระสรรเพชญที่ 7]] (สมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี )หรือ หรือพระนามที่เป็นที่รู้จักกันดีว่า '''สมเด็จพระเจ้าเสือ'''
จะกล่าวไปแล้ว '''พระนางกุสาวดี''' นั้นมีความเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ "พลูหลวง" ของกรุงศรีอยุธยาทั้ง 7 พระองค์ รวมทั้งสมเด็จพระนารายมหาราชแห่งราชวงศ์ปราสาททองแล้ว รวมทั้งหมดเป็น 8 พระองค์
ต่อมาเมื่อ '''พระเพทราชา''' สิ้นพระชนม์ '''สมเด็จพระเจ้าเสือ''' ซึ่งเป็นพระราชโอรสของ พระนางกุสาวดี หรือ เจ้านางกุลธิดา](ธิดาเจ้าครองนครเชียงใหม่) จึงยึดอำนาจจากพระโอรสของพระเพทราชาขึ้นเป็น กษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยา โดยเป็นกษัตริย์ของราชวงศ์บ้านพลูหลวงองค์ที่ 2 ...และต่อมาพระโอรสของ พระเจ้าเสือ ก็ได้สืบทอดเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรซึ่งถือว่าเป็น '''"พระนัดดา"''' ของพระนางกุสาวดีนั่นเอง '''ด้วยเหตุนี้พระนางกุสาวดี หรือ มเหสีกุสาวดี จึงมีส่วนเกี่ยวข้องกับ พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์บ้านพลูหลวง ทุกพระองค์'''...และเป็นมเหสีเทวีของพระมหากษัติริย์ 2 ยุคสมัย คือในสมัย [[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] และ [[พระเพทราชา]]
 
==อ้างอิง===
* [http://watphopratabchang.igetweb.com/index.php?mo=3&art=73720 ประวัติ วัดโพธิ์ประทับช้าง จากพระราชพงศาวดารกรุงเก่า]
* [http://www.sema.go.th/files/Content/Social/k4/0043/sky_high/6.html ประวัติกษัตริย์ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]
147,471

การแก้ไข