ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาพวน"

/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ย
(/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ย)
(/* ตัวอย่างคำในภาษาพวน:: ประเพณี-วิถีชีวิต :: ไทยพวนชนชาติไทยพวนวัฒนธรรมไทยพวนบ้านหาดเสี้ย)
|1 || ฮัก || ฮัก || รัก
|-
|2 || หัวเจอ || หัวไจหัวใจ || หัวใจ
|-
|3 || เผอ || ไผใผ || ใคร
|-
|4 || ไปกะเลอ/ไปเก๋อ || ไปไส/ไปได๋ใส || ไปไหน
|-
|5 || บ่วง/ช้อน || บ่วง || ช้อน
|-
|6 || เห้อ || ไห่/ไห้ || ให้
|-
|7 || เจ้าเป็นไทยบ้านเลอ <ref>[http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=8614 ชาวพวนในภาคกลางและประเทศไทย]</ref>|| เจ้าเปนไทบ้านได๋ || คุณเป็นคนบ้านไหน
ผู้ใช้นิรนาม