ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สายสุรี จุติกุล"

(ไม่มีอ้างอิง +ตั้งแต่ล่างนี่ไปเป็นเรซูเมหมดเลยเนี่ย)
* ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
 
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 49 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม