ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แทนที่คำอัตโนมัติ (-<references/> +{{รายการอ้างอิง}}) ด้วยบอต)
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิทยาลัยนาฏศิลป''' เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัด[[สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป]] [[กระทรวงวัฒนธรรม]] โดยเปิดสอนเพื่อผลิตครูและบุคลากรสายอาชีพในด้าน[[นาฏศิลป์]] และ[[ดนตรี]]