ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: it:Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura; ปรับแต่งให้อ่านง่าย)
'''องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ''' ([[ภาษาอังกฤษ]]:{{lang-en|Food and Agriculture Organization of the Uniteds Nations}} หรือ '''FAO''') เป็นหน่วยงานพิเศษของ[[สหประชาชาติ]]ที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐาน[[อาหาร]]และ[[สารอาหาร]] รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของ[[ประเทศไทย]] ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAO เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป โดยที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตอบแบบสอบถามของ FAO ในเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับภาคเกษตร รวมถึงพยายามลดปริมาณผู้ยากไร้ขาดอาหาร ก่อตั้งในปี [[พ.ศ. 2488]] ([[ค.ศ. 1945]]) ในเมือง [[ควิเบกซิตี]] [[รัฐควิเบก]] [[ประเทศแคนาดา]] และในปี [[พ.ศ. 2490]] ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ [[วอชิงตัน ดี.ซี.]] และในปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[โรม]] [[ประเทศอิตาลี]]
{{รอการตรวจสอบ}}
'''องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ''' ([[ภาษาอังกฤษ]]:Food and Agriculture Organization of the Uniteds Nations หรือ FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของ[[สหประชาชาติ]]ที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐาน[[อาหาร]]และ[[สารอาหาร]] รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของ[[ประเทศไทย]] ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAO เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป โดยที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตอบแบบสอบถามของ FAO ในเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับภาคเกษตร รวมถึงพยายามลดปริมาณผู้ยากไร้ขาดอาหาร ก่อตั้งในปี [[พ.ศ. 2488]] ([[ค.ศ. 1945]]) ในเมือง [[ควิเบกซิตี]] [[รัฐควิเบก]] [[ประเทศแคนาดา]] และในปี [[พ.ศ. 2490]] ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ [[วอชิงตัน ดี.ซี.]] และในปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[โรม]] [[ประเทศอิตาลี]]
 
นับจากปัจจุบัน ([[พ.ศ. 2549]]) มีสมาชิก 190 ประเทศทั่วโลก