ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
{{รอการตรวจสอบ}}
{{เก็บกวาด}}
[[ไฟล์:Nichiren statue Japan.jpg|thumb|right|อนุสาวรีย์พระนิชิเร็น ด้านนอกฮอนโนะจิ ใน อำเภอเทะระมะชิ [[กรุงเกียวโต]]]]
'''พระนิชิเร็นโชนิน''' หรือ '''พระนิชิเร็นไดโชนิน''' (สำหรับ[[นิชิเร็นโชชู]]) เป็นพระสงฆ์ชาว[[ญี่ปุ่น]] เชื่อในนิกาย[[นิชิเรนโชชู]]ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแท้จริง ท่านคือผู้สถาปนาและริเริ่มเผยแผ่คำสอน [[นัมเมียวโฮเร็งเงเคียว]] บนพื้นฐานของ [[สัทธรรมปุณฑริกสูตร]] อันเป็นต้นกำเนิดของศาสนาพุทธนิกาย [[นิชิเรน]] ซึ่งปัจจุบันได้แตกกิ่งก้านออกไปเป็นนิกายย่อยๆประมาณ 32 นิกายในญี่ปุ่น และมีหลายลัทธิยืมคำสอนของท่านไปใช้ด้วย นิกายหลักๆที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ [[นิชิเรนโชชู]] และ [[นิชิเรนชู]] แต่นิกายแรกจะเป็นที่รู้จักมากกว่าเพราะมีสานุศิษย์กระจายอยู่ทั่วโลกแม้แต่ในเมืองไทย
 
ตลอดชีวิตของพระนิชิเรนฯท่านทุ่มเทเผยแผ่คำสอน โดยท่านเรียกร้องให้ชาวญี่ปุ่นละทิ้งคำสอนของนิกายและความเชื่อต่างๆหันมายึดมั่นใน''สัทธรรมปุณฑริกสูตร''แต่เพียงพระสูตรเดียว เพราะท่านกล่าวว่าเป็นพระสูตรที่สูงส่งที่สุดและเป็นเจตนาที่แท้จริงของ[[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]] เมื่อทำเช่นนั้นแล้วจึงจะช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นสงบสุข มั่นคง รอดพ้นจากปัญหานานาประการทั้งจากภัยธรรมชาติ ฤดูกาลแปรปรวน โรคระบาด เศรษฐกิจตกต่ำรุนแรง กบฎภายใน และภัยจาก[[จักรวรรดิมองโกล]] ซึ่งญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น
แต่หนทางในการเผยแผ่คำสอนของพระนิชิเรนฯไม่เรียบง่าย บางครั้งถึงขั้นต้องแลกกับชีวิต ด้วยเหตุนี้วงการพุทธศาสนามหายานจึงสดุดีท่านว่า ''ผู้อุทิศชีวิตต่อสัทธรรมปุณฑริกสูตร''
 
== ภูมิหลัง ==
[[ไฟล์:Nichirendishonin.gif|thumb|left|พระนิชิเร็น]]
พระนิชิเรนฯเกิดในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1222 (พ.ศ. 1765) หรือปีที 1 แห่งสมัยโจโอ ในยามรุ่งอรุณ เป็นบุตรชาวประมง หมู่บ้านโตโจ ตำบลนางาสะ เมืองอาวะ (ปัจจุบันคือจังหวัด ชิบะ) ประเทศญี่ปุ่น นามในวัยเด็กคือ'''เซ็นนิชิ มาโร''' นามพ่อคือมิคุนิ โนะ ไทฝุ ชิเงะทาดะ นามแม่คืออุเมะงิขุ
พระนิชิเรนฯออกจากบ้านเพื่อศึกษาเล่าเรียน ณ วัดเซอิโซจิเมื่ออายุได้ 12 ปี หลังรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วจึงบรรพชาเป็นภิกษุเมื่ออายุ 16 ปี และเปลี่ยนชื่อเป็น'''เซโชโบะ เร็นโช โดยมีพระอาจารย์นามโดเซ็นโบะคอยดูแลสั่งสอน และเพื่อหวังให้การศึกษาคำสอนศาสนาพุทธลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นท่านจึงเริ่มไปเยือนวัดและนิกายต่างๆในเมืองคามาคูระ เกียวโต นาราและภูเขาฮิเออิ
 
== สถาปนาคำสอน ==
พระนิชิเรนฯสถาปนาคำสอนเมื่อวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1253 (พ.ศ. 1796) หรือปีที่ 5 แห่งสมัยเค็นโช พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น '''นิชิเรน''' ขณะอายุได้ 32 ปี ซึ่ง''นิชิ''แปลว่าดวงอาทิตย์ ''เร็น''แปลว่าดอกบัว (แห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร)
 
ท่านเริ่มเทศนาประกาศคำสอนของท่านครั้งแรก ณ วัดเซอิโซจิ วัดที่ท่านได้รับการศึกษาในวัยเด็กนั่นเอง ท่านได้เริ่มประณามคำสอนนิกายต่างๆต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกและอย่างต่อเนื่องด้วยการท้าพระสงฆ์ในนิกายต่างๆโต้วาทีธรรม ด้วยเหตุนี้จึงสร้างความไม่พอใจและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มผู้นับถือนิกายเหล่านั้นเป็นอย่างมากและนับวันจะยิ่งรุนแรงมากขึ้น
 
== การยื่นริชโชอันโกกุรอน ==
ในบรรดาบทธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนฯ บทธรรมนิพนธ์'''ริชโชอันโกกุรอน''' (การยังสันติสุขสู่บ้านเมืองด้วยการเผยแผ่ศาสนาพุทธที่แท้จริง) นับว่าโดดเด่นที่สุด ท่านยื่นหนังสือนี้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 1260 ต่อรัฐบาลทหารคามาคูระภายใต้การบริหารของผู้สำเร็จราชการ'''โฮโจ โทกิโยริ'''ซึ่งปกครองญี่ปุ่นในขณะนั้น
ใจความหนังสือเสนอให้รัฐบาลและชาวญี่ปุ่นเลิกให้การสนับสนุนนับถือนิกายต่างๆ หันมานับถือสัทธรรมปุณฑริกสูตรแต่เพียงอย่างเดียวบ้านเมืองจึงจะสงบสุขพ้นหายนะ แต่ไม่ได้รับการสนใจจากรัฐบาลแม้ท่านจะยื่นหนังสือนี้ 3 ครั้งด้วยกัน ไม่รวมถึงจดหมายทัดทานอีกหลายฉบับ
 
== เหตุการณ์สำคัญ ==
ในชีวิตพระนิชิเรนฯมีเหตุการณ์สำคัญๆหลายครั้ง ซึ่งนิกายนิชิเรนเรียกว่า'''การบีฑาธรรม''' ตัวอย่างเช่น
* ถูกซามูไรรุมทำร้ายกลางดึก ณ ที่พักที่มัตสึบางะยัตสึ
* [[พระนิชิจิ]] - ภายหลังเดินทางไปประเทศจีน
 
== การดับขันธ์ ==
พระนิชิเร็นไดโชนินดับขันธ์ ณ คฤหาสน์ของอิเคงามิ มูเนนากะ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 1282 (พ.ศ. 1825) ณ เวลา 8 นาฬิกา รวมอายุได้ 61 ปี โดยก่อนการดับขันธ์พระนิชิเรนฯได้เทศนาริชโชอันโกกุรอนให้แก่สานุศิษย์ที่มารวมตัวกันเป็นครั้งสุดท้าย มีตำนานที่เล่าต่อกันมาว่ายามที่ท่านดับขันธ์นั้นเกิดแผ่นดินไหวชนิดไม่รุนแรง และดอกซากุระในสวนคฤหาสน์อิเคงามิผลิบานนอกฤดูกาล
 
== อ้างอิง ==
* ฝ่ายต่างประเทศ, นิชิเรนโชชู, คู่มือการปฏิบัติ
* ''Letters of Nichiren''. [[Burton Watson]] et al., trans.; Philip B. Yampolsky, ed. Columbia University Press, 1996 ISBN 0-231-10384-0
* ''The Writings of Nichiren Daishonin''. Soka Gakkai, Tokyo, 1999.
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
==ลิ้งค์ภายนอก==
* [http://www.sgi.org Official SGI Website]
* [http://www.nichirenshoshu.or.jp Official Nichiren Shoshu Website]
 
{{เริ่มกล่อง}}
{{กล่องสืบตำแหน่ง|ตำแหน่ง=[[พระสังฆราชแห่งนิชิเรนโชชู]] |ปี=[[พ.ศ. 1796]] - [[พ.ศ. 1825]] |ก่อนหน้า=ไม่มี (องค์แรก)|ถัดไป=[[พระนิกโค โชนิน]]}}
{{จบกล่อง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
[[หมวดหมู่:พุทธศาสนา]]