ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะวากทะเล"

แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.
(แจ้งต้องการอ้างอิงด้วยสจห.)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[File:Klamath river estuary.jpg|thumb|300px|right|ชะวากทะเลของแม่น้ำคลามัธ สหรัฐอเมริกา]]
[[File:Estuary-mouth.jpg|thumb|200px|right|บริเวณปากชะวากทะเล]]