ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเรียกชื่อสารเคมีตามระบบ IUPAC"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ชื่อ IUPAC ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ระบบการเรียกชื่อสารเคมีของ IUPAC: เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า nomenclature �)
'''ระบบการเรียกชื่อสารเคมีของ IUPAC''' (IUPAC nomenclature) เป็นระบบการตั้งชื่อ [[สารประกอบเคมี ]] และการอธิบายข้อมูลทาง [[เคมี]] ทั่วไป ระบบนี้ถูกพัฒนาและดูแลรักษาโดย [[สหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ]] (International Union of Pure and Applied Chemistry-IUPAC)
 
กฏเกณฑ์ในการตั้งชื่อสารประกอบอินทรีย์และอนินทรีย์เคมีมีรายละเอียดเป็นเอกสาร 2 ชุดคือ
1,227

การแก้ไข