ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอชุมแสง]] ([[จังหวัดนครสวรรค์]])
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเก้าเลี้ยว]]และ[[อำเภอบรรพตพิสัย]] (จังหวัดนครสวรรค์)
เดิมเรียกว่าอำเภอบางคลาน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำพิจิตร(น่านสายเก่า)บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่
ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล
จึงเปลี่ยนเป็นอำเภอโพทะเล จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้ที่ว่าการอำเภอโพทะเลได้มอบใช้เป็นที่ทำการเทศบาล
ตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณ บึงสรรพงาน ในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมถนน
สายโพทะเล - บางมูลนาก (1067)ซึ่งห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กม.
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
ผู้ใช้นิรนาม