ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางอเลนันดอ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์ | สีพิเศษ = #ffcc00 | สีอักษร = #8f5f12 | ภาพ = ไฟล์:Alen...)
 
| พระมเหสี =
| พระราชสวามี = [[พระเจ้ามินดง]]
| พระราชโอรส/ธิดา = [[พระนางศุภยาคยี]]<br>[[พระนางศุภยาลัต]]<br>[[พระนางศุภปะยา]]<br>[[พระนางศุภยาปเลศุภยากเล]]
}}
 
'''พระนางอเลนันดอ''' พระราชธิดาในพระเจ้าจักกายแมงแห่งพม่า ที่เกิดกับแม่ค้าในตลาดที่ถูกนำมาเป็นสนมตั้งแต่สมัยยังเป็นเจ้าชาย จึงมีนิสัยที่ไม่ค่อยดีนัก<ref>[http://www.thai-folksy.net/forum7/board_posts.asp?FID=50 ชวนกันเป็นชาวคติชน : อยากทราบประวัติของพระนางศุภยลัตค่ะ]</ref>
ต่อพระนางเป็นพระมเหสีรองใน[[พระเจ้ามินดง]] โดยเป็นมเหสีที่พระเจ้ามินดงทรงโปรดที่สุดองค์หนึ่ง และเป็นที่เกรงองค์เกรงใจของพระองค์ พระนางอเลนันดอมีพระราชธิดากับพระเจ้ามินดง 4 พระองค์ เป็นหญิงล้วน ได้แก่ [[พระนางศุภยาคยี]], [[พระนางศุภยาลัต]], [[พระนางศุภปะยา]] และ[[พระนางศุภยาปเลศุภยากเล]] โดยพระธิดาองค์ที่สองของพระองค์มีนิสัยทะเยอทะยานเช่นเดียวกับพระองค์ ด้วยเหตุที่พระมารดาของพระนางอเลนันดอเป็นแม่ค้าตลาดที่พระเจ้าจักกายแมงชุบเลี้ยง จึงมีนิสัยผิดกับกุลสตรีในวัง เมื่อพระนางศุภยาลัตพระธิดาได้เสกสมรสกับ[[พระเจ้าธีบอ]] แม้พระนางอเลนันดอได้ให้การช่วยเหลือแก่พระนางศุภยาลัต แต่ภายหลังพระนางอเลนันดอถูกให้ไปประทับที่วังอื่น
 
ต่อมาเมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของ[[อังกฤษ]] [[พระเจ้าธีบอ]] พระนางนางศุภยลัต รวมถึงพระองค์ ได้ถูกเชิญออกนอกประเทศโดยให้ประทับในเมืองรัตนคีรี ทางใต้ของเมือง[[บอมเบย์]] ต่อภายหลังพระนางอเลนันดอได้มีเรื่องวิวาทกับพระนางศุภยาลัตซึ่งเป็นพระธิดา ทางอังกฤษสงสาร จึงได้ส่งพระนางอเลนันดอมายังพม่า และใช้ชีวิตอยู่ที่เมือง[[มะละแหม่ง]]จนสิ้นพระชนม์<ref>[http://news.clipmass.com/story/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%95_%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2---2131 สุภยาลัต ราชินีโหดองค์สุดท้ายแห่งพม่า]</ref>