ผลต่างระหว่างรุ่นของ "องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต แก้ไข: es:Organización para la Agricultura y la Alimentación)
{{รอการตรวจสอบ}}
 
 
'''องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ''' ([[ภาษาอังกฤษ]]:Food and Agriculture Organization of the Uniteds Nations หรือ FAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของ[[สหประชาชาติ]]ที่มีเป้าหมายในการพัฒนามาตรฐาน[[อาหาร]]และ[[สารอาหาร]] รวบรวม วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านโภชนาการ อาหาร การเกษตร ป่าไม้และประมง ให้ประเทศต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายการเกษตร โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักของ[[ประเทศไทย]] ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร โดยเฉพาะด้านการผลิต ตามการร้องขอของ FAO เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และเผยแพร่ต่อไป โดยที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ตอบแบบสอบถามของ FAO ในเรื่องปุ๋ย ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญสำหรับภาคเกษตร รวมถึงพยายามลดปริมาณผู้ยากไร้ขาดอาหาร ก่อตั้งในปี [[พ.ศ. 2488]] ([[ค.ศ. 1945]]) ในเมือง [[ควิเบกซิตี]] [[รัฐควิเบก]] [[ประเทศแคนาดา]] และในปี [[พ.ศ. 2490]] ได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่ [[วอชิงตัน ดี.ซี.]] และในปัจจุบันสำนักงานใหญ่อยู่ที่[[โรม]] [[ประเทศอิตาลี]]
 
[[หมวดหมู่:อาหาร]]
{{โครงหน่วยงาน}}
(องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ)
 
[[ar:منظمة الأغذية والزراعة]]