ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชอาสน์"

ไม่เป็นสากล
(ไม่เป็นสากล)
{{มุมมองสากล}}
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ภาพ:King Bhumibol Adulyadej.jpg|thumb|250px|
[[ไฟล์:King Bhumibol Adulyadej.jpg|thumb|250px|[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] ประทับ ณ [[พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์]] ใต้[[พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] ใน[[พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย]] [[พระบรมมหาราชวัง]]]]
]]
 
'''พระราชอาสน์''' เป็น ราชภัณฑ์ที่คู่องค์พระมหากษัตริย์สยามมาตั้งแต่สมัยโบราณ
 
== รายชื่อพระราชอาสน์ในประเทศไทย ==
[[พระที่นั่ง]] [[พระราชอาสน์]] [[พระราชบัลลังก์]] ที่สำคัญมีดังนี้:
 
=== พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์===
 
'''พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์''' กางกั้นด้วย'''พระบวรเศวตฉัตร'''หรือสัปตปฏลเศวตฉัตร คือฉัตรขาว 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ใน[[พระบรมมหาราชวัง]] เป็นพระที่นั่งหรือพระราชอาสน์ทรงแปดเหลี่ยมทำด้วยไม้มะเดื่อสำหรับ[[พระมหากษัตริย์]] เสด็จขึ้นทรงประทับรับน้ำอภิเษกใน[[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]]
[[ภาพ:Img02.jpg|thumb|230px|left|พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]]
 
==[[ไฟล์:Img02.jpg|thumb|230px|left|พระที่นั่งภัทรบิฐ==อัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์]]
 
===พระที่นั่งภัทรบิฐ===
'''พระที่นั่งภัทรบิฐ''' กางกั้นด้วย[[พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] คือฉัตรขาว 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ด้วยเช่นกัน เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่อง[[เบญจราชกกุธภัณฑ์]] เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล [[พระแสงอัษฎาวุธ]] และ [[พระแสงราชศาสตราวุธ]] ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
[[ภาพ:พระที่นั่งภัทร.jpg|thumb|120px|right|พระที่นั่งภัทรบิฐ]]
 
'''พระที่นั่งภัทรบิฐ''' ภัทรบิฐกางกั้นด้วย[[พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร]] คือฉัตรขาว 9 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ [[พระที่นั่งไพศาลทักษิณ]] ด้วยเช่นกัน เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์ เสด็จขึ้นประทับทรงรับเครื่อง[[เบญจราชกกุธภัณฑ์]] เครื่องบรมราชูปโภคอันเป็นโบราณมงคล [[พระแสงอัษฎาวุธ]] และ [[พระแสงราชศาสตราวุธ]] ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
==พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์==
[[ภาพไฟล์:พระที่นั่งภัทร.jpg|thumb|120px|right|พระที่นั่งภัทรบิฐ]]
 
===พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์===
'''พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ''' เป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อม เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้[[พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร]]อีกชั้นหนึ่ง ใน [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]] พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้ เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล
 
'''พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ''' ญจนสิงหาสน์เป็นพระราชบัลลังก์ทองขนาดย่อม เมื่อมีพระราชพิธีจะเชิญมาทอดบนพระราชบัลลังก์ภายใต้[[พระนพปฏลมหาเศวตฉัตร]]อีกชั้นหนึ่ง ใน [[พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย]] พระมหากษัตริย์จะเสด็จขึ้นประทับบนพระราชบัลลังก์นี้ เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมเป็นครั้งแรกในรัชกาลของพระองค์ และในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของทุกปี เพื่อรับการถวายพระพรชัยมงคล
[[ภาพ:Busbok.jpg|thumb|180px|พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]]
 
==[[ไฟล์:Busbok.jpg|thumb|180px|พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน==]]
'''พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน''' เป็นบุษบกประกอบท้ายเกรินทั้ง 2 ข้าง ที่ท้ายเกรินปักฉัตรลายทอง 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับ ในวโรกาสเสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคม หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุในพระราชพิธี ปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระมหากษัตริย์ อัครมเหสี ในการพระราชพิธีสำคัญ
 
[[ภาพ:Busbok.jpg|thumb|180px|===พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน]]===
'''พระที่นั่งบุษบกมาลามหาจักรพรรดิพิมาน''' เป็นบุษบกประกอบท้ายเกรินทั้ง 2 ข้าง ที่ท้ายเกรินปักฉัตรลายทอง 7 ชั้น ประดิษฐานอยู่ที่ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จขึ้นประทับ ในวโรกาสเสด็จออกฝ่ายหน้าในงานมหาสมาคม หรือประดิษฐานปูชนียวัตถุในพระราชพิธี ปัจจุบันใช้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของพระมหากษัตริย์ อัครมเหสี ในการพระราชพิธีสำคัญ
 
===พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก===
'''พระราชบัลลังก์ พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก''' ซึ่งนับเป็นศิลปวัตถุอันล้ำค่า ประดิษฐานอยู่เหนือพระแท่นลากกลางใน[[พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท]] กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น เป็นพระราชบัลลังก์ที่ประทับของพระมหากษัตริย์ ในวโรกาสเสด็จออกมหาสมาคม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ในการพระราชพิธีสำคัญ
 
==พระที่นั่งพุดตานถม==
'''พระราชอาสน์ราชบัลลังก์ พระที่นั่งพุดตานถม''' เป็นพระราชอาสน์ที่ประดิษฐานอยู่ใน[[พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท]] เป็นศิลปกรรม[[เครื่องถม]]ชิ้นเอกของประเทศไทย สร้างน้อมเกล้าฯ ถวายโดยเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นมาลาฐาน[[หินอ่อน]] กางกั้นด้วยพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 9 ชั้น เป็นที่ประทับสำหรับพระมหากษัตริย์ ในโอกาสสำคัญ บ้างก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งพุดตานถม บ้างก็เสด็จออกทรงยืนหน้าพระที่นั่งพุดตานถม เพื่อเสด็จออกให้[[คณะทูตานุทูต]]ต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวาย[[พระราชสาส์น]][[ตราตั้ง]] เฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล หรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น ในการเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลของประธานาธิบดี ผู้แทนประเทศต่างๆ ในการจัดประชุม [[APEC]]
 
==ดูเพิ่ม==
* [[เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งประเทศไทย]]
* [[พระเศวตฉัตร]]
* [[พระที่นั่ง]]
* [[พระราชบัลลังก์]]
 
{{โครง}}
 
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์ไทย]]