ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทะเลสาบอากัง"

หน้าใหม่: {{Infobox lake | lake_name = ทะเลสาบอะคัง<br>Lake Akan<br>阿寒湖 | image_lake = Akanko.JPG | caption_lake = ทิวทัศน์จาก ...
(หน้าใหม่: {{Infobox lake | lake_name = ทะเลสาบอะคัง<br>Lake Akan<br>阿寒湖 | image_lake = Akanko.JPG | caption_lake = ทิวทัศน์จาก ...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม