ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*นาย[[อำนวย ธันธรา]]
 
==บทบาท และอำนาจหน้าที่==
{{โครง-ส่วน}}
อำนาจหน้าที่ของ คตส.เป็นไปตาม ประกาศ คปค.ฉบับที่ 30 โดยเฉพาะข้อ 9 ได้บัญญัติว่า
** เลขาธิการ[[สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์]] - คือ นาย[[ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล]]
 
=== การรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์===
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ทางสภา[[มหาวิทยาลัยรังสิต]]ได้มีมติมอบปริญญา[[ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์]] สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐทั้งหมด โดยได้รับปริญญานี้พร้อมกับ นาย[[เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ]] สมาชิก[[วุฒิสภาไทย |วุฒิสภา]]แบบสรรหา และนาย[[วีระ สมความคิด]] นักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนด้วย<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1229081208&grpid=01&catid=01 ม.รังสิต ประกาศยกย่อง มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อดีตคตส. - ก๊วนคนไม่เอา"แม้ว"]</ref>
 
* ''The Bangkok Post'', [http://www.bangkokpost.com/topstories/topstories.php?id=128252 New Thaksin charges], June 16, 2008.
<references />
 
{{wikisource|มติของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ}}
 
[[หมวดหมู่:การเมืองไทย]]