ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล"

จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.
(เก็บกวาด +แจ้งรอตรวจสอบด้วยบอต)
(จัดรูปแบบ +เก็บกวาดด้วยสจห.)
'''พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล''' เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์<ref> {{cite web|url=http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501|title=ทหารเปลี่ยนใหม่ "วันกองทัพไทย" ยึด 18 มกราคม โดย พันเอก (พิเศษ) สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย|accessdate=2007-05-09}}</ref> พิธีนี้เรียกชื่อเป็น[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า "The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours"{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล''' เป็นพิธีการทางทหารซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันกองทัพไทย และวันสำคัญของแต่ละเหล่าทัพ ผู้ที่เป็นทหารทุกคนจะต้องผ่านการเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความเป็นทหารอย่างสมบูรณ์<ref> {{cite web|url=http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501|title=ทหารเปลี่ยนใหม่ "วันกองทัพไทย" ยึด 18 มกราคม โดย พันเอก(พิเศษ) สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย|accessdate=2007-05-09}}</ref> พิธีนี้เรียกชื่อเป็น[[ภาษาอังกฤษ]]ว่า "The Ceremony of Taking the Oath of Allegiance to the Colours"{{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}}
 
== ประวัติ ==
 
การจัดหน่วยสวนสนามในครั้งนั้นประกอบด้วย
# กองบังคับการกองผสม
# กองแตรวงผสม (แตรวงกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ แตรวงกรมทหารรักษาวัง และแตรวงทหารเรือ)
# นักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายดาบ นักเรียนนายดาบแพทย์ (จัดรวมเป็น 1 กองพัน)
# กองบังคับการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
# [[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ]] (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
# กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ฯ (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
# กรมทหารรักษาวัง จัดเป็น 1 กองพัน (ปัจจุบันคือกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ)
# กรมทหารราบที่ 2 (จัดเป็น 1 กองพัน)
# กรมทหารราบที่ 3 (จัดเป็น 1 กองพัน)
# กรมทหารม้าทุกกรมในกองทัพน้อยที่ 1 (จัดเป็นกรม 2 กองพัน)
# กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (จัดเป็นกรม 2 กองพัน)
# กรมทหารช่างที่ 1 รักษาพระองค์, พลเสนารักษ์แผนกโรงเรียนแพทย์ทหารบก และพลเสนารักษ์ทหารรักษาวัง (จัดรวมกันเป็นกรม 2 กองพัน)
# กองสัมภาระที่ 1 กองสัมภาระที่ 2 กองเสนารักษ์ที่ 1 กองเสนารักษ์ที่ 2 และหมวดหมู่สัมภาระ หมวดหมู่เสนารักษ์ และหมวดหมู่สัตวรักษ์ของกองทหารในกรุงเทพ (จัดรวมกันเป็น 1 กองพัน)
# ทหารเรือ (จัดเป็นกรม 3 กองพัน)
พ.ศ. 2500 ได้มีการประกอบพิธี กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารทั้งสามเหล่าทัพ ในเขตพระนครและธนบุรีร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง และต่อมาก็ได้กำหนดให้หน่วยทหารในแต่ละพื้นที่จัดทำพิธี ฯ ภายในหน่วย เพื่อลดปัญหาการจราจร
 
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนฯ เดิมกระทำในวันที่ [[25 มกราคม]] ของทุกปี เนื่องจากวันดังกล่าวเป็น[[วันกองทัพไทย]] และในวันดังกล่าวทหารใหม่ได้ฝึกเสร็จสิ้นแล้วตามหลักสูตร และพร้อมที่จะทำการรบได้ นอกจากนี้ยังเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่[[สมเด็จพระนเรศวรมหาราช]] ทรงกระทำ[[ยุทธหัตถี]]ได้รับชัยชนะต่อข้าศึกด้วย<ref> {{cite web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref> ต่อมาเมื่อนักประวัติศาสตร์ได้ตรวจสอบวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหม่จึงพบว่า วันกระทำยุทธหัตถีที่ถูกต้องนั้น ตรงกับวันที่ [[18 มกราคม]] [[พ.ศ. 2135]] [[กองบัญชาการทหารสูงสุด]]จึงมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง[[วันกองทัพไทย]]มาเป็นวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีแทน โดยเริ่มตั้งแต่ [[พ.ศ. 2550]] เป็นต้นไป<ref> {{cite web|url=http://www.siamrath.co.th/Politic.asp?ReviewID=161772|title=หัวโขน หัวคน / วันกองทัพไทย - สยามรัฐออนไลน์ ฉบับวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550|accessdate=2007-05-09}}</ref><ref> {{cite web|url=http://www.parliament.go.th/news/news_detail.php?prid=45501|title=ทหารเปลี่ยนใหม่ "วันกองทัพไทย" ยึด 18 มกราคม โดย พันเอก (พิเศษ) สุรัตน์ บรรเทาทุรามัย|accessdate=2007-05-09}}</ref>
 
== สถานที่ทำพิธีฯ ของแต่ละเหล่าทัพ (พ.ศ. 2550) ==
* ข้าพเจ้า จะไม่แพร่งพรายความลับของราชการเป็นอันขาด<ref> {{cite web|url=http://www.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/military/flag/index2.htm|title=ธงชัยเฉลิมพล จากหอมรดกไทย กระทรวงกลาโหม|accessdate=2007-05-09}}</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[วันกองทัพไทย]]
* [[พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์]]
17,395

การแก้ไข