ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอวังหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{ตารางกล่องข้อมูล อำเภอ
| name = วังหิน
| english = Wang Hin
| คำขวัญ = อำเภอวังหินถิ่นคนขยัน ปลอดการพนันยาเสพติด ดำรงชีวิตแบบพอเพียง หลีกเลี่ยงทุจริตคอร์รัปชัน ยึดมั่นคุณธรรมความดี
| คำขวัญ=
| province = ศรีสะเกษ
| area = 237.619
| population = 4647,888390
| population_as_of = 25482550
| density = 197.3199
| postal_code = 33270
| geocode = 3316
| officer =
| capital = ที่ว่าการอำเภอวังหิน หมู่ที่ 19 ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270
| capital=
| coordinates = {{coor dms|14|56|54|N|104|13|48|E|type:admin2nd_region:TH}}
| phone = 0 4560 6121
| fax = 0 4560 6121
}}
 
'''อำเภอวังหิน ''' เป็น[[อำเภอ]]หนึ่งของ[[จังหวัดศรีสะเกษ]]
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอวังหินตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองศรีสะเกษอุทุมพรพิสัย]] และ[[อำเภออุทุมพรพิสัย เมืองศรีสะเกษ]]
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับอำเภอเมืองศรีสะเกษและ[[อำเภอพยุห์]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอไพรบึง]] และ[[อำเภอขุขันธ์]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอปรางค์กู่]] และ[[อำเภออุทุมพรพิสัย]]
 
== การปกครองส่วนภูมิภาค ==
อำเภอวังหิน แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 8 [[ตำบล]] 126 [[หมู่บ้าน]] ได้แก่
{|
|- valign=top
||1.||บุสูง || || (Bu Sung) || ||22 หมู่บ้าน|| || || || || || ||5.||ศรีสำราญ || || (Si Samran) || ||13 หมู่บ้าน
||
{|
||1.||บุสูง (Bu Sung) || ||22 หมู่บ้าน|| || || || || || ||5.||ศรีสำราญ (Si Samran) || ||13 หมู่บ้าน
|-
||2.||ธาตุ || || (That) || ||16 หมู่บ้าน|| || || || || || ||6.||ทุ่งสว่าง || ||(Thung Sawang) || ||15 หมู่บ้าน
|-
||3.||ดวนใหญ่ || || (Duan Yai) || ||18 หมู่บ้าน|| || || || || || ||7.||วังหิน || ||(Wang Hin) || ||11 หมู่บ้าน
|-
||4.||บ่อแก้ว || || (Bo Kaeo) || ||19 หมู่บ้าน|| || || || || || ||8.||โพนยาง || ||(Phon Yang) || ||12 หมู่บ้าน
|}
|| 
|}
 
== การปกครองส่วนท้องถิ่น ==
ท้องที่อำเภอวังหินประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 8 แห่ง ได้แก่
* '''เทศบาลตำบลบุสูง ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบุสูงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดวนใหญ่ทั้งตำบล
123,709

การแก้ไข