ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต"

(ใช้ {{โรงเรียนสาธิต}} แทน)
== ข้อมูลทั่วไป ==
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือสาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตหรือสาธิตรังสิต เป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตในปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ IB และ IGCSE ซึ่งทั้งสองระบบนี้ จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ยังนำเอาการสอบแบบสองภาษา ซึ่งจะ แตกต่างกันหลังสูตรนานาชาติคือ ในระบบสองภาษา นักเรียนจะไม่ได้แค่เรียนรู้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียว นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันภาษาไทย ไปพร้อมๆกัน จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมในปัจจุปัน โรงเรียนแห่งนี้สร้างโดยใช้หลักความทันสมัยเข้าด้วยกัน รูปร่างของตึกเลยสร้างในแนวร่วมสมัย แต่อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เน้นไปจนถึงหลักธรรมชาติ จึงได้ทำการปลูกต้นไม้ไว้ทั่วบริเวณ จึงทำให้เด็กอยู่ภายใต้โรงเรียนอย่างร่มเย็น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตในปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ IB และ IGCSE ซึ่งทั้งสองระบบนี้
จะมีส่วนช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนที่นี่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ยังนำเอาการสอบแบบสองภาษา ซึ่งจะแตกต่างกับหลักสูตรนานาชาติคือ ในระบบสองภาษา นักเรียนจะไม่ได้แค่เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเดียว นักเรียนจะได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับภาษาไทย
จึงทำให้หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมในปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้สร้างโดยใช้หลักความทันสมัยเข้าด้วยกัน รูปร่างของตึกเลยสร้างในแนวร่วมสมัย
แต่อย่างไรก็ตาม
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้เน้นไปจนถึงหลักธรรมชาติ จึงได้ทำการปลูกต้นไม้ไว้ทั่วบริเวณ จึงทำให้เด็กอยู่ภายใต้โรงเรียนอย่างร่มเย็น
 
{{โรงเรียนสาธิต}}
ผู้ใช้นิรนาม