ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
[[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]]และกองทัพเรือร่วมกันลงนามในสัญญาจัดหาเครื่องบินแบบ [[ERJ-135]] จากบริษัท [[Embraer]] ประเทศ[[บราซิล]] จำนวน 2 ลำ เหล่าทัพละ 1 ลำ โดย[[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]]และกองทัพเรือจะนำไปใช้ในในสนับสนุนการเดินทางของผู้บัญชาการและบุคคลสำคัญ สำหรับเครื่องของกองทัพเรือยังเพิ่มความสามารถในการขนส่งผู้บาดเจ็บจากการสู้รบ [[MEDEVAC]] ได้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนภารกิจของทหารเรือในสามจังหวัดชายแดนใต้ <ref>[http://www.embraer.com/english/content/imprensa/press_releases_detalhe.asp?id=1710 Embraer Press Release] Embraer sign contracts with the Royal Thai Army and the Royal Thai Navy</ref>
 
===การจัดสร้างยานใต้น้ำในประเทศไทย===
 
กองทัพเรือ โดย สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือสั่งต่อยานใต้น้ำสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือ โครงการ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมเป็นเงินจำนวน 24,953,200 บาท บาทถ้วน) และจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นเงินจำนวน 5,000,000 บาท โดยยานต้นแบบมีขนาด 20 ตัน ซึ่งว่าจ้างบริษัทอ อู่กรุงเทพ จำกัดเป็นผู้ดำเนินการต่อ<ref>[militarybook.multiply.com/calendar/item/10003 OA Military Book] กองทัพเรือจัดสร้างยานใต้น้ำลำแรกของไทย</ref>
 
== ดูเพิ่ม ==
224

การแก้ไข