ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แจ้งขอสิทธิ/ผู้อัปโหลด"

[[ผู้ใช้:Lookruk|Mr.Green]] ([[คุยกับผู้ใช้:Lookruk|คุย]]) 14:47, 26 มีนาคม 2565 (+07)
 
: {{not done}} ดูจากประว้ติการขออับโหลดไฟล์ ไฟล์ที่ขออัปโหลดเล็กเกินไป รวมถึงการเขียนบทความที่ผ่านมาอย่าง [[ฉบับร่าง:โรงเรียนบ้านหนองคูขาด (อำนวยวิทยา)]] [[ฉบับร่าง:โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม]] มีการคัดลอกแปะ ไม่ได้เรียบเรียงใหม่เอง น่าจะยังไม่เข้าใจนโยบายดีพอ --[[ผู้ใช้:Sry85|Sry85]] ([[คุยกับผู้ใช้:Sry85|คุย]]) 17:51, 29 มีนาคม 2565 (+07)
 
 
==== Lookruk ====