ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย...)
 
'''พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช''' ทรงเป็นต้น[[ราชสกุล]]อิศรเสนา ณ อยุธยา ประสูติเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2343 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์]] [[วังหน้า]]ใน[[รัชกาลที่ 2]] กับพระองค์เจ้าหญิงสำลีวรรณ พระธิดาใน[[สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าพระองค์เดียวที่เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ข้างต้น
 
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]ทรงพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ในปี พ.ศ. 2405 ทรงมีพระชายาคือ คุณหญิงพลับ พระธิดาใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระโอรส 3 พระองค์ คือ [[หม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา]] [[หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา]] และ[[หม่อมเจ้าเสาวรส อิศรเสนา]]
 
พระเจ้าราชวงศ์เธอกรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อเดือน 8 ปีจอ พ.ศ. 2417 ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะพระชันษาได้ 75 ปี