พิรุณ อินทราวุธ

พิรุณ อินทราวุธ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ 1 สมัย จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2495 เป็นอดีตนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงเชียงใหม่[1]

พิรุณ อินทราวุธ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2492 – พ.ศ. 2494
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด จังหวัดเชียงใหม่
เสียชีวิต พ.ศ. 2527
จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่
ศาสนา คริสต์

ประวัติแก้ไข

พิรุณ อินทราวุธ เกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ ในตระกูล “อินทราวุธ” ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่และตระกูลเก่าแก่ของเชียงใหม่ บิดาชื่อคำอ้าย มารดาชื่ออุสา อินทราวุธ มีพี่น้องรวม 11 คน จบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง

พิรุณ สมรสกับเจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ธิดาของเจ้าราชภาคินัย (เมืองชื่น ณ เชียงใหม่) อดีตผู้พิพากษาเชียงใหม่ มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ[2]

  1. ภาคินี ณ เชียงใหม่
  2. ภาคินัย ณ เชียงใหม่
  3. เดือนเพ็ญ ภวัครานนท์
  4. พวงเดือน ยนตรรักษ์

การทำงานแก้ไข

พิรุณ อินทราวุธ ประกอบอาชีพทนายความ[3] และเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสียงเชียงใหม่[4] สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 ถึงปี พ.ศ. 2494 จึงหันมาลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเลือกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495[5] จากนั้นจึงหันกลับมาทำงานการเมืองท้องถิ่นอีกครั้ง และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 จนถึงปี พ.ศ. 2526[1]

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

พิรุณ อินทราวุธ เสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2527

อ้างอิงแก้ไข