พลเรือเอกอาวุโส

พลเรือเอกอาวุโส หรือ พลเรือเอกพิเศษ เป็นยศทหารเรือที่เคยปรากฏในเยอรมนี, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, รัสเซีย, โปรตุเกส, สเปน และสวีเดน

เจ้าชายเมาริชแห่งออเรนจ์ พลเรือเอกอาวุโส คนแรกในประวัติศาสตร์

การใช้งาน

แก้

ในประเทศเยอรมนีช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พลเรือเอกอาวุโสเป็นยศที่อยู่สูงกว่าพลเรือเอก แต่เป็นรองจากจอมพลเรือ ยศทหารบกที่เทียบเท่าคือ "พลเอกอาวุโส"

ในจักรวรรดิรัสเซีย พลเรือเอกอาวุโสถือเป็นยศสูงสุดในทำเนียบยศทหารเรือรัสเซีย เทียบเท่ายศจอมพล ยศนี้ถูกเลิกใช้งานเมื่อจักรวรรดิรัสเซียล่มสลายในปีค.ศ. 1917 ต่อมาเมื่อก่อตั้งสหภาพโซเวียต กองทัพเรือโซเวียตได้สถาปนายศ "จอมพลเรือแห่งสหภาพโซเวียต" ขึ้นมาแทนยศพลเอกอาวุโสเดิม

ในประเทศโปรตุเกส พลเรือเอกอาวุโสเป็นยศสูงสุดในทำเนียบยศทหารเรือโปรตุเกส เทียบเท่ายศจอมพล ยศนี้สถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1808 เพื่อใช้สำหรับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือสวีเดน ต่อมาในปีค.ศ. 1892 ยศนี้ก็กลายเป็นยศเชิงพิธีการของกษัตริย์โปรตุเกสในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดทหารบกและทหารเรือ

ในประเทศสวีเดน พลเรือเอกอาวุโสถือเป็นยศที่สูงสุดในทำเนียบยศทหารเรือสวีเดน เทียบเท่ากับยศจอมพล ยศนี้สถาปนาขึ้นในปีค.ศ. 1780 ใช้สำหรับองคมนตรีที่รับผิดชอบกองทัพเรือ การมอบยศครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปีค.ศ. 1823

ประเทศ  
นาซีเยอรมนี
 
จักรวรรดิรัสเซีย
 
ราชอาณาจักรสเปน
 
สาธารณรัฐจีน
 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาษาท้องถิ่น Generaladmiral генера́л-адмира́л Almirante general 一級上將 海军大校
ภาษาอังกฤษ General admiral General admiral Admiral general Full admiral Senior admiral
อินทรธนู