พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นเดือนที่ 5 ของปี พ.ศ. 2556 วันแรกของเดือนเป็นวันพุธ วันสุดท้ายของเดือนเป็นวันศุกร์

สถานีย่อย:เหตุการณ์ปัจจุบัน แก้