พระเจ้าโจวผิง (จีน: 周平王; พินอิน: zhōu píngwáng) พระนามเดิม จี้ อี้จิ้ว[2] เป็นกษัตริย์องค์ที่ 13 แห่งราชวงศ์โจว และปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจวตะวันออก[3] เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าโจวโยว และ พระมเหสีเฉิน (申后)

King Ping of Zhou
周平王
พระมหากษัตริย์จีน
ครองราชย์770–720 ปีก่อนคริสตกาล
ก่อนหน้าพระเจ้าโจวโยว
ถัดไปพระเจ้าโจวหฺวัน
สวรรคต720 ปีก่อนคริสตกาล
พระราชบุตรPrince Wu
Crown Prince Xiefu
พระนามเต็ม
Ancestral name: (姬)
Given name: Yíjiù (宜臼)
พระสมัญญานาม
ผิงหวาง (平王)
ราชวงศ์ราชวงศ์โจว
พระราชบิดาพระเจ้าโจวโยว[1]
พระราชมารดาQueen Shen (daughter of the Marquess of Shen)

เมื่อพระราชบิดาสวรรคตและราชวงศ์โจวตะวันตกล่มสลายลง เหล่าเชื้อพระวงศ์และขุนนางข้าราชการ ได้พร้อมใจกันเชิญพระองค์ขึ้นครองราชย์สืบต่อ ทรงพระนามว่า พระเจ้าโจวผิงและโปรดให้ย้ายราชธานีมาอยู่ที่ลั่วหยาง ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเมืองหลวงเดิม ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 51 ปีจึงสวรรคต เมื่อ 720 ปีก่อนคริสตกาล จากนั้นพระราชนัดดาของพระองค์จึงขึ้นครองราชย์สืบต่อมา เป็น พระเจ้าโจวฮวน

อ้างอิง แก้

  1. Chinese Text Project, Rulers of the Zhou states – with links to their occurrences in pre-Qin and Han texts.
  2. Michael Loewe and Edward Shaughnessy, บ.ก. (1999), The Cambridge History of Ancient China, Cambridge University Press
  3. Sima Qian. Records of the Grand Historian, "Zhou Dynasty Annals".
ก่อนหน้า พระเจ้าโจวผิง ถัดไป
พระเจ้าโจวอิว   พระมหากษัตริย์จีน
(771 ปีก่อนคริสตกาล - 720 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าโจวหฺวัน