พระเจ้าโจวหฺวัน

พระเจ้าโจวหฺวัน (จีน: 周桓王; pinyin: Zhōu Húan Wáng; สวรรคต 697 ปีก่อนคริสตกาล) กษัตริย์องค์ที่ 14 แห่งราชวงศ์โจว และองค์ที่ 2 แห่งราชวงศ์โจวตะวันออก

ขึ้นครองราชย์สืบต่อจากพระเจ้าโจวผิง พระอัยกา เมื่อ 719 ปีก่อนคริสตกาล ครองราชย์ได้ 23 ปี สวรรคตเมื่อ 697 ปีก่อนคริสตกาล