พระเจ้าเอเดรดแห่งอังกฤษ (อังกฤษ: Edred หรือ Eadred) (ราว ค.ศ. 923 - ค.ศ. 955) เป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์เวสเซกซ์ของราชอาณาจักรอังกฤษ

พระเจ้าเอเดรด
พระเจ้าเอเดรดในเอกสาร "วงศ์วานของกษัตริย์แห่งอังกฤษ" สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 14
กษัตริย์แห่งชนอังกฤษ
ครองราชย์26 พฤษภาคม ค.ศ. 946 – 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 955
ราชาภิเษก16 สิงหาคม ค.ศ. 946
คิงส์ตันอัพพอนเทมส์
ก่อนหน้าพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1
ถัดไปพระเจ้าเอ็ดวี
พระราชสมภพค.ศ. 923
เวสเซกซ์ อังกฤษ
สวรรคต23 พฤศจิกายน ค.ศ. 955 (พระชนมายุประมาณ 31-32 พรรษา)
ฟรูม ซัมเมอร์เซต
ฝังพระศพมินส์เตอร์เก่า วินเชสเตอร์ ปัจจุบันพระอัฐิอยู่ที่ อาสนวิหารวินเชสเตอร์
ราชวงศ์เวสเซกซ์
พระราชบิดาพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส

พระเจ้าเอเดรดเสด็จพระราชสมภพราว ค.ศ. 923 เป็นพระราชโอรสในพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดผู้อาวุโส และพระมเหสีพระองค์ที่สาม อีดกิฟูแห่งเคนต์ บุตรีของซิกเฮล์ม (Sigehelm) ผู้นำท้องถิ่น (Ealdorman) แห่งเคนต์ เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 946 จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 955 พระเจ้าเอเดรดขึ้นครองราชสมบัติหลังจากพระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1พระเชษฐาเสด็จสวรรคต พระเจ้าเอเดรดทรงเป็นนายทหารผู้เก่งกล้าเช่นเดียวกับพระพระเชษฐา ทรงมีความสำเร็จในการต่อต้านไวกิง ทรงเป็นผู้เคร่งศาสนาแต่ไม่มีพระสุขภาพพลานามัยที่ดีนัก พระเจ้าเอเดรดเสด็จสวรรคตที่ฟรูมในซัมเมอร์เซต พระศพถูกฝังไว้ที่วินเชสเตอร์ พระนัดดาขึ้นครองราชสมบัติต่อมาเป็นพระเจ้าเอ็ดวีแห่งอังกฤษ

ดูเพิ่ม แก้

ก่อนหน้า พระเจ้าเอเดรด ถัดไป
พระเจ้าเอ็ดมันด์ที่ 1    
พระมหากษัตริย์แห่งอังกฤษ
(ราชวงศ์เวสเซกซ์)

(ค.ศ. 946 – ค.ศ. 955)
  พระเจ้าเอ็ดวี